Beltinci (dvorec)
Balatincz

16. stoletje

Dvorec, ki so ga v prvi polovici 16. stoletja pozidali grofje Banffyji, je prvič omenjen v virih pa leta 1605. Od Banffyjev je Beltince leta 1648 kupil grof Franc Nadasdy, grofje Szechenyji pa so dvorec pridobili leta 1671. Od leta 1695 do približno 1730 so gospoščino imeli Ebergenyji, nato do leta 1816 priženjeni Czakyji. Med letoma 1816 in 1860 so bili lastniki Gyiki, do 1892 rodbina Sina, do leta 1945 pa grofje Zichyji.

V dvorcu, ki se danes obnavlja, se nahaja restavracija "v Grajskem stolpu", turistično informativna pisarna ZTK Beltinci in razstava pomurske zdravstvene zbirke Beltinci.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Med Prekmurjem in porečjem Dravinje", Založba Park, Ljubljana, 1991, ISBN /
http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/pomurje/b-5/beltinci.php
Kontaktni podatki:
/
Spletne povezave:
/
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 46° 36.426' E 16° 13.969'

nazaj

Pogled iz severo-vzhodne smeri
Pogled na zalomljeni južni trakt z vogalnim stolpom
Severna fasada
Enonadstropna, opečna stavba s tremi okroglimi stolpiči na vogalih je pozidana na talni ploskvi v obliki črke L z navznoter zalomljenimi vogali
Arkade traktov so v pritličju in nadstropju oprte na zidane slope, slopi v nadstropju pa ob prehodu v lok izoblikujejo nekakšne kapitele
V nadstropju dvoriščne fasade severnega trakta se nahaja sončna ura
Hodniki so v obeh etažah križno-grebenasto obokani
Polkrožni renesančni vhodni portal je ujet v kamnit, rustičen, pravokoten okvir
Levo in desno od njega sta okrogli strelnici
Pogled na strelnico iz notranje strani, opazen je lesen okvir
Stolpiči, pokriti s stižčastimi kapami, so za polovično etažo višji od traktov
Vrh nasipa jugo-zahodno od dvorca se nahaja obzidan prodor
Severo-zahodno od dvorca se nahaja ribnik, ki je del prostranega, nekoč zanemarjene, a sedaj malo bolj urejenega parka, ki ga obdaja
Matthias Greischer ?, Justus van der Nypoort: Grad Beltinci, 1686, bakrorez, 17,2cm x 11,2cm


nazaj