Brode (dvorec)
Brode

18. stoletje

Dvorec je bil sedež manjšega imenja, ki je leta 1754 štelo 13 podložnih hiš. Njegovi lastniki se omenjajo od leta 1730 dalje, ko je bil cher, leta 1738 Anton Solak, leta 1741 Jožef pl. Charchesy, leta 1746 Karl Jožef pl. Curti Francini, leta 1762 Terezija pl. Curti, leta 1786 Alojzija Teodira, Maksimilijana, Nepomucena in Marija pl. Curti, leta 1788 Mihael Evstahij baron pl. Rastern, leta 1789 Jožef Bayer, leta 1802 Adam Seewald, leta 1808 Anton Hayder, leta 1818 Filip Puklič, leta 1824 Jožef Omersi, leta 1838 njegovi dediči, od katerih je leta 1852 kupil stavbo Eduard Schauer.

V vhodni veži dvorca opira oboke z oprogami in češkimi kapami okrogel kamnit steber. V pritličju so ohranjeni stari, največ banjasti, delno križno grebenasti oboki. V južno klet drži pravokoten kamnit portal z lahno na ajdovo zrno posnetim robom in lepimi kovanimi vratnicami. Stavba je nastala okoli leta 1700 na starejših osnovah; o tem priča ohranjeni poznogotski kletni portal.
Danes so v stavbi stanovanja.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Spodnja Savinjska dolina", Založna Park, Ljubljana, 1992
Kontaktni podatki:
/
Spletne povezave:
/
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 46° 14.893' E 14° 57.786'

nazaj

V hrib prislonjena, dvonadstropna stavba je razgibana, nepravilnega tlorisa
Na zahodni (zadnji) strani je prisoten še dodaten vhod v zgornjo etažo; nadstropja se proti vrhu nižajo, tako da ima drugo značaj poletaže.
Dvorec Brode, Vransko; foto: Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju; letnica žal ni označena


nazaj