Kebelj (Zbegov grad, dvor, stolp)
Kebel, Gibl

14.stoletje

Dvor, ki je bil v nasprotju z istoimenskih gornjim gradom (Zajčev grad) - ta je bil krški - deželnoknežja last, naj bi že leta 1343 posedoval Oton Mariborski s Keblja. Stara utrdba je bila medtem že prešla v druge roke, kebeljski vitezi pa so obdržali spodnjo, neutrjeno graščino, ki se v virih dosledno imenuje stolp. Prvič se posebej omenja leta 1440, ko je oktobra tega leta Otokar Kebeljski izjavil deželni vladi, da ima kot očetovo dediščino deželnoknežje fevde stolp in dvor v Keblju pri potoku nad Bistrico - turn vnd hof Gybel am Pacher ob Fewstritz, dvorec v Tinjah, Vrhovljah, Slakovi, Brezjem in Freudenbergu ter vinograd v Strmcu v Slakovi. Že novembra istega leta mu je cesar Friderik III. ponovno podelil imenovane fevde, ki pa so bili tokrat natančneje našteti. Poleg stolpa oz. dvora - turn und einen Hof zu Gibel - in nekaterih drugih zajmov pa je Otokar dobil takrat tudi kmetijo za starim kebeljskim gradom - hinten der vesten Gibel in štiri kmetije nad kebeljskih gradom - ob der vesten Gibel. Za stari kebeljski grad se torej dosledno uporablja beseda veste - grad oz. utrdba, medtem ko se za graščino uporablja le oznaka stolp ali dvor.
Stolp se poslednjič omenja leta 1502 - Burgstall Gibl am Pach - gradišče Kebelj ob potoku, ko ga je Henrik grof Hardeški prodal Ivanu Turjaškemu. Beseda »Burgstall« kaže, da je bila tudi kebeljska graščina tedaj že opustela.

Spodnja kebeljska graščina je znana tudi pod imenom »Zbegov grad«, po domačinu Zbegu in po legendi, ki pravi, da sta bila oba kebeljska gradova nekoč povezana s podzemnim rovom.

Besedilo in slike (če ni navedeno drugače): Aleš Hotko

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Med Prekmurjem in porečjem Dravinje", Založba Park, Ljubljana, 1991, ISBN /
Kontaktni podatki:
Turistično društvo "Lipa" Kebelj
Kebelj 24/a
2317 Oplotnica

e-mail: td@kebelj.si
www: http://www.kebelj.si
tel.: ++386 (0) 2 802 03 60, 040 186 678
Spletne povezave:
Turistično informacijski center Slovenska Bistrica
Krajevna skupnost Kebelj - Zbegov grad
Prireditve:
Grad je ena izmed točk na »Kebeljski transverzali« in »Naravoslovni učni poti Kebelj«. Za več informacij priporočam obisk domače strani TD "Lipa" Kebelj.
GPS koordinate:
N 46° 24.637' E 15° 27.435'

nazaj

Zahodna stena stolpa z okensko odprtino v nadstropju
Okno na zahodni strani je osvetljevalo le hodnik v prvem nadstopju
Poraščen vrh zahodne stene
Pogled na stolp s severovzhodne smeri
Pogled z vzhoda; na vzhodni strani je večina okenskih odprtin in tudi vhod v stolp, ker je ta stran nad strmino pobočja in tako najbolje zavarovana pred napadi
V pritličju je vhod v stolp, v nadstopju so tri okna, opremljena z obokenskimi klopmi, v drugem nadstropju pa sta vidni dve enako opremljeni okenski odprtini
Vhod v stolp v pritličju na vzhodni strani; vhod ni bil z ničemer zavarovan, je pa nekoliko nad nivojem zemljišča in so do njega nekdaj držale stopnice; pritličje, ki je rabilo za klet, sta osvetljevali le dve ozki lini na vsaki strani vhoda
Izpostavljena južna stena stolpa, brez kakršnihkoli odprtin, le v drugem nadstropju je okno
Okenska odprtina v drugem nadstropju na južni strani; pri tej višini ni pomenila posebne nevarnosti za prebivalce stolpa
Severna stena, prav tako brez odprtin zaradi izpostavljenosti, v drugem nadstropju so vidne konzole, ki so opirale ajželj
Ajželj v drugem nadstropju severne stene
Ajželj
SV vogal zgodnjegotskega stolpa, ki je v tlorisu pravokotnik s poldrugi meter debelimi stenami


nazaj