Sevnica (trški dvorec)
Liechtenwald

17. stoletje

Po starejši literaturi naj bi sevniška graščina stala že v 14. stoletju ali celo 13. stoletju. Novejša literatura govori o dvorcu šele od 17. stoletja dalje - tedaj naj bi tu stala hiša - Behausung s 16 podložniki in tremi osebenjki, ki jo je imel v zajmu od krške škofije grof Lamberg. Kot poznejši posestniki dvorca nastopajo leta 1715 baroni pl. Wintershofen, leta 1725 grofje Auerspergi, leta 1764-1796 spet Wintershofni, do leta 1806 Ferdinand Kellner, do leta 1813 Joahim Gallinger, potlej Jožef Kavčič. Pred vojno je bil v lasti gospe Julijane Verbič. V stavbi je bil nekdaj sedež deželskega sodišča, ki je izpričano v Sevnici od leta 1448 dalje. Zdaj je v njej sedež občine. (citirano)

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Med Kozjanskim in porečjem Save", Viharnik, Ljubljana, 1993, ISBN 961-6057-00-6
Kontaktni podatki:
KŠTM,
Glavni trg 19,
8290 Sevnica,
tel.: (07) 81 61 070,
e-pošta: info@kstm.si
Spletne povezave:
/
Prireditve:
Za seznam prireditev glej stran http://www.turizem-sevnica.si/prireditve.htm.
GPS koordinate:
N 46° 00.342' E 15° 18.906'

nazaj

V osi stavbe je preprost polkrožen portal z letnico 1664 na sklepnem ščitcu, nad njim pa sloni na treh konzolah pomol
Pod njo je vklesana letnica z inicialkama A 1916 V
Ulični trakt graščine ima na dvoriščni strani portal, ki je posnetek glavnega portala
Dvoriščni objekt ima na jugo-zahodnem vogalu pomol z letnico 1613, ki ga opirajo štiri konzole
Na dvorišču je pravokotno na glavno stavbo lociran še en objekt, povezan s prvim prek manjšega, mlajšega povezovalnega trakta


nazaj