Vransko (stolp, dvorec Avžlak)
Franz

15. stoletje

Današnji dvorec je bil sprva mitnica na meji s Štajersko in Kranjsko in je sodil k deželnoknežjim regalijam. Njegove zakupnike poznamo od konca 15. stoletja dalje: leta 1492 Andrej Hohenwarter, leta 1508 Lenart Raumschüssel (oskrbnik Ojstrice), leta 1524 njegova sinova Jurij in Krištof. Leta 1535 ga je dobil v užitek prvi proviantni mojster Jošt Limbarski. Pozneje je bil v rokah deželnih uradnikov. Leta 1778 so mitnico premestili izven trga na Mavto. Potlej je bila stavba nekaj časa pivovarna (prajhaus), med leti 1809-1913 pa kot avstrijska obmejna carinarna (Auschlag), saj je v neposredni bližini potekala meja med avstrijskim cesarstvom in Ilirskimi provincami.
Prvotna mitnica, prvič omenjena leta 1422, je bila verjetno preprost stolp, ki je ohranjen na južnem vogalu sedanje graščine; tu je na podstrešju še mogoče ugotoviti več zazidanih strelnih lin. Obočno konstrukcijo v vhodni avli podpira čokat okrogel steber.

Prvotni mitniški stolp, pozidan morda v 14. ali 15. stoletju, je bil vsaj za nadstropje višji od današnjega, ki komaj še izstopa iz grajske stavbne gmote. Tak je upodobljen v ozadju Vischerjevega bakroreza Stopnika, Topographiia št. 39. Upodobitev je tam sicer skicozna, vendar je razločno videti tudi manjši okrogli stolp, s katerim je okrepljen levi prednji vogal stavbe, medtem ko se zdi, da je na desnem vogalu pozidan manjši pravokotni stolp. Enkrat v 17. ali 18. stoletju so k začelju dvorca prizidali kapelo, v prvi polovici 19. stoletja pa so oba vogalna stolpiča odstranili, prvotni stolp znižali, fasade pa klasicistično preoblikovali.

Ob obnovi stavbe leta 1991 so se na delu fasade pokazali gotski arhitekturni členi. Ta čas spet potekajo obnovitvena dela, ki pa so, kot izgleda, povezana predvsem samo z urejanjem okolice in ne toliko stavbe same. Stavba deluje trenutno nenaseljena.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Spodnja Savinjska dolina", Založna Park, Ljubljana, 1992
Kontaktni podatki:
VUJASINOVIč DR. IRENA
VRANSKO 15
3305 VRANSKO
TELEFON: (03) 5725181
* podatki povzeti iz telefonskega imenika Slovenije
Spletne povezave:
Domača stran občine Vransko
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 46° 14.471' E 14° 56.890'

nazaj

Vhod na dvorišče dvorca; dostopen je tudi iz druge strani
Pogled na jugo-vzhodno stran dvorca z vogalnim štirikotnim stolpom
Začelna stran dvorca, sredi katere je vidna prizidana tristrano sklenjena kapela ter stolp desno
Napis 'ANNO 1422' opozarja na prvo omembo mitnice
Sončna ura
Današnja stavba je enonadstropna, 4x8 osna, pozidana na pravokotnem tlorisu
K severnem vogalu dvorca je prislonjen močan kontrafor; fasada je členjena le s horizontalnim vencem in klasicističnimi, v pritličju polkrožno sklenjenimi, v nadstropju pravokotnimi maltastimi okenskimi okviri s plastičnimi, dekorativnimi parapeti
Betoniran vodnjak, ki ga obkrožajo trije okrasni stebriči
Kamnit pazduhasti portal; pred njim je na štiri stebriče - ki so enaki tistim pri vodnjaku - naslonjena vhodna streha
Vlit grb nad portalom; * če kdo ve komu pripada ta grb, naj mi prosim sporoči
Vrh pobočja ob gozdu se nahaja kapelca
Ostanki peči, ki se valijo naokoli ob priležnem gospodarskem traktu
Na škarpi ob cesti zasledimo letnico 1914
Dvorec Vransko (izrez), bakrorez G. M. Vischer iz okoli leta 1681


nazaj