Vrhpolje (dvorec)
Schönau

17. stoletje

Dvorec je morda naslednik enega od številnih v virih izpričanih srednjeveških dvorov na širšem območju Vipave. Prvič je bil omenjen leta 1630 v popisu zapuščine Baltazarja pl. Raumschüssla, gospoda na Belneku pri Moravčah na Gorenjskem in v Vrhpolju pri Vipavi. Zaradi lege ob vodi je dobil nemško ime Schönau, ki pomeni Lepi log. Popis njegove zapuščine kaže, da je imela rodovina Raumschüssl že leta 1571 posest v bližini Vrhpolja, v vasi Dolenje na Vipavskem. Domnevno je Vrhpolje, tako kot Belnek, v lasti rodovine Raumschüssl ostal še vse do druge polovice 17. stoletja. Sredi 18. stoletja sta bila dvorec in gospostvo Vrhpolje v lasti rodovine Auersperg. Z dovoljenjem Jožefa Marije grofa Auersperga je bila posest leta 1770 prepisana na Franca Jožefa Martinica. Po njegovi smrti sta se njegova sinova in dediča Jožef in Alojz leta 1792 sporazumela, da jo bo prevzel starejši Jožef in Alojzu izplačal 2.150 goldinarjev. Po Jožefovi smrti leta 1823 jo je podedovala njegova hči Marija, leta 1843 pa je postala lastnica posesti njena mati Marija, ki se je kot vdova ponovno poročila in dobila priimek Repič. Po njeni smrti je leta 1846 posest pripadala njenima mladoletnima sinovoma Francu in Jožefu Repiču. Ko je leta 1884 umrl Jožef Repič, jo je podedoval njegov sin Jožef. V 20. stoletju se je posest razdrobila, grajsko stavbo pa so si delili različni lastniki. Osrednji del dvorca je sedaj zapuščen in prazen, južni del stranskega trakta pa za stanovanjske namene uporablja družina Marc.

Literatura:
Sapač, Igor: "Grajske stavbe v zahodni Sloveniji - I. Zgornja Vipavska dolina, Viharnik, Ljubljana, 2008, ISBN 978-961-6057-67-7
Kontaktni podatki:
/
Spletne povezave:
Vrhpolje pri Vipavi v Vipavski dolini
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 45° 51.48' E 13° 57.42'

nazaj

Pogled na severni trakt
Stavbne značilnosti kažejo na nastanek dvorca okoli leta 1600


nazaj